Vi anordnar träningar för Zebulons hundar,vid få deltagare så erbjuds utomstående hundar plats.

Under året så kommer vi eventuellt att hyra in instruktörer för en träningsdag beroende på intresset för detta.

Januari-2023

20

A-prov Bikki

Februari-23

Mars-23

April-23

Maj-23

Juni-23

Juli-23

Augusti-23

11-12-13

Flatmästerskapet/Östergötland

19

Jaktprov  /Bikki

23

Träning

26

Träning

27

Träning

28

TräningSeptember-23

Oktober-23

November-2213

Valpträff  kl12 i Tävelsås

19

Träning i Fröseke kl.10

26

Träning kl 10 Grönskåra

December-22

9

A-prov  Bikki

11

A-prov   Bikki

10

Träning kl 10

16

Träning

17

Träning

18

Träning